gie1baa3i-mc3a3-gie1baa5c-mc6a1-ve1bb81-loc3a0i-dc6a1i-45×45-1-1

Mơ thấy con dơi là điềm báo gì? Nên đánh con đề nào?