gie1baa3i-mc3a3-gie1baa5c-mc6a1-ve1bb81-loc3a0i-chc3a2u-che1baa5u-45×45-1

Mơ thấy châu chấu là điềm báo gì? Nên đánh con đề nào?