Bạc nhớ đầu đuôi câm – Soi cầu khi lô đề về đầu câm đít câm đánh lô gì?

Bạc nhớ đầu đuôi câm - Soi cầu khi lô đề về đầu câm đít câm đánh lô gì?