Lô trượt là gì? Lô trượt ăn bao nhiêu? Cách đánh lô trượt

Lô trượt là gì? Lô trượt ăn bao nhiêu? Cách đánh lô trượt