Mơ bắt được rắn đánh đề con bao nhiêu, điềm báo gì?

Mơ bắt được rắn đánh con gì