các thuật ngữ trong lô đề

các thuật ngữ trong lô đề